ZAKON O ZAŠTITI I DOBROBITI ŽIVOTINJA

 

Izdvajamo iz zakona:

Član 14.
(Eutanazija)

(1) Eutanazija životinja može se provesti ako:

a) se životinja ne može izliječiti, a ostanak u životu će joj uzrokovati nepotrebne bolove i patnju;
b) je životinja dostigla visoku starost i otkazuju joj osnovne životne funkcije;
c) životinja boluje od neizlječive i/ili zarazne bolesti, posebno one koja može ugroziti ljude;
d) je životinja opasna za okolinu;
e) je životinja u agoniji.

(2) Za slučajeve iz stava (1) tačka a) i b) ovog člana, o usmrćivanju odlučuje imalac životinje, po preporuci veterinara, a za slučajeve iz stava (1) tačka c), d) i e) ovog člana veterinar.

Član 43.
(Rok za donošenje podzakonskih akata)

(1) Podzakonski akti iz ovog zakona bit će doneseni u roku od godinu dana od dana
stupanja na snagu ovog zakona.
(2) Imaoci pasa i mačaka dužni su da mikročipuju i upišu u registar svoje kućne životinje rođene, odnosno nad kojima je stečeno vlasništvo prije stupanja na snagu ovog zakona, u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.
(3) Skloništa za životinje iz člana 28. ovog zakona moraju se osnovati u roku od godine dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".
PSBiH, broj: 316/09
26. februara 2009. godine

preuzmi zakon u cjelosti

fbstranica

su channel yt

sponzori

Copyright © 2012 - 2013 STOP UGRIZU.