bas

Razgovor sa Uredom Ombudsmana

Objavi na FB

Dana 06.12.2011 godine

obavljen je razgovor sa Uredom Ombudsmana, tačnije sa stručnim saradnikom gospodinom Edinom IbrahimEfendić, i upoznali ga sa osnivanjem Udruge Stop Ugrizu koja se zalaže za zaštitu ljudskih prava koja su u posljednje vrijeme ugrožena od strane pasa lutalica koje vladaju našim gradom / državom.

 

Iskazali smo našu zabrinutost po pitanju usvajanja i primjene Zakona za zaštitu i dobrobit životina, preciznije člana 43. Upoznali smo gospodina da smo pripremili peticiju i prikupili 1200 potpisa, u želji da zaštitimo prava građana Zenice, kojom tražimo da se ocjeni ustavnost gore navedenog Zakona, te da smo istu peticiju predali u Ured premijera.

 

Ono što nam je gospodin Edin odgovorio u ime Ureda Ombudsmana jeste sljedeće:

 

1.Oni su upoznati sa situacijom u Zenici kao i u drugim općinama, jer su tražili izvjeće od općinskih službi glede onoga što su do sada učinile iste po ovom pitanju.

Od strane Općine Zenica dobili jako detaljno izvješće u kojem je su navedeni tačni podaci u broju ugriženih, o broju žalbi koje su zaprimili od strane građana, o tome što je do sada uradilo Udruženje Šapa( uz pomoć neke holandske organizacije)  – broj sterilisanih i liječenih  životinja, te o samom projektu o izgradnji azila za koji je Općina obezbjedila sredstva, da je projektna dokumentacija i urbanističke dozvole spremne, te da je u toku raspisivanje tendera za izvođače radova.Ono što je naglasio jeste da je Zenica jedna od rijetkih Općina koja je uradila dosta toga po ovom pitanju .

 

2. Oni smatraju da zakon neće biti izmjenjen ili čak poništen jer je on donesen po zahtjevu EU. Bosna i Hercegovina je siromašna zemlja i kada bi država čekala da se steknu uslovi za usvajanje zakona onda većina njih nikada ne bih bila donijeta, gledali bi se prioriteti itd.

 

3.Nama predlaže da ne trošimo vrijeme i energiju na ovaj način (misli na peticiju), te da pokušamo napraviti program za edukaciju djece po pitanju odnosa sa životinjama i provesti ga po školama. Da se povežemo sa Udrugama iz drugih gradova kantona te razmjenimo iskustva.

 

 

Zenica, 19/12/2011

Objavi na FB

fbstranica

su channel yt

sponzori

Copyright © 2012 - 2013 STOP UGRIZU.