PRAVILNIK O DRŽANJU OPASNIH ŽIVOTINJA

 

Izdvajamo iz pravilnika:

Član 2.
(Rječnik pojmova)

Za potrebe ovog pravilnika pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:

(1) "Opasna/potencijalno opasna divlja životinja" je ona vrsta životinja od koje postoji ili ne postoji rizik da prema svojim prirodnim/urođenim sklonostima ispoljava sklonost za napad na čovjeka kojim mu može nanijeti tjelesne povrede ili ga usmrtiti.

(2) "Opasan pas" je:

a) bilo koja jedinka te vrste, porijeklom od bilo koje pasmine koja je:
1) ničim izazvana, napala čovjeka i nanijela mu tjelesne povrede ili ga usmrtila;
2) ničim izazvana napala drugog psa i nanijela mu teške tjelesne povrede;
3) uzgajana i/ili dresirana za borbe pasa ili zatečena u organiziranoj borbi s drugim psom;
b) pas pasmine terijera tipa bull koji ne potječe iz uzgoja iz člana 8. stav (1) ovog pravilnika (pit bull terijer) i
njegovi mješanci.

(3) Nadležni organi su:

a) Ured za veterinarstvo Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: UZV BiH);
b) nadležni organi entiteta - Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske i Odjel za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine.

Član 3.
(Uvjeti i način držanja)

(1) Vlasnik opasne/potencijalno opasne životinje dužan je životinju držati u skladu s propisima o zaštiti i dobrobiti životinja, veterinarstvu, zaštiti prirode, javnom redu i miru, te odredbama ovog pravilnika.

(2) Na području Bosne i Hercegovine zabranjeno je držati kao kućne ljubimce opasne i potencijalno opasne životinjske vrste utvrđene u Popisu opasnih i potencijalno opasnih životinjskih vrsta (prilog 1.) koji je sastavni dio ovog pravilnika.

preuzmi pravilnik u cjelosti

 

fbstranica

su channel yt

sponzori

Copyright © 2012 - 2013 STOP UGRIZU.